nba盘口预测

您的位置:nba盘口预测>> 硕士生导师一览

硕士生导师

作者:    来源:     点击数:       时间:2018-01-12     【打印文章】


                

        数学学科硕士生导师                                                               物理学科硕士生导师

序号

姓名

职称

专业

 

序号

姓名

职称

专业

1 朱传喜

教授

数学

 

2

教授

数学/统计学

 

1

王立

教授

物理学

3

罗润梓

教授

数学

 

2

刘念华

教授

物理学

4

袁成桂(校聘)

教授

数学

 

3

邓晓华

教授

物理学

5

曹廷彬

教授

数学

 

4

何济洲

教授

物理学

6

熊佐亮

教授

数学

 

5

刘三秋

教授

物理学

7

黄安民

教授

数学

 

6

廖清华

教授

物理学/光学工程

8

徐义红

教授

数学/统计学

 

7

赖珍荃

教授

物理学

9

陈春芳

教授

数学/统计学

 

8

徐旭明

教授

物理学/光学工程

10

黄先玖

教授

数学/统计学

 

9

元美玲

教授

物理学/光学工程

11

董秋仙

副教授

数学

 

10

傅继武

副教授

物理学/光学工程

12

尹建东

教授

数学

 

11

于天宝

教授

物理学/光学工程

13

付海平

副教授

数学

 

12

邹林儿

教授

物理学/光学工程

14

教授

数学/统计学

 

13

王同标

副教授

物理学/光学工程

15

副教授

数学

 

14

赵勇

副教授

物理学

16

陈文财

副教授

数学

 

15

袁吉仁

副教授

物理学/光学工程

17

教授

数学

 

16

韩道福

教授

物理学/光学工程

18

副教授

数学

 

17

王慧琴

教授

物理学/光学工程

19

陈华斌

副教授

数学

 

18

邓新华

教授

物理学/光学工程

20

王三华

副教授

数学

 

19

沈云

副教授

物理学/光学工程

21

施绍萍

副教授

数学

 

20

钟双英

教授

天体物理

22

倪伟

副教授

数学

 

21

伍歆

教授

物理学/天体物理

23

唐玉超

副教授

数学

 

22

舒富文

教授

物理学/天体物理

24

王胜华

教授

数学

 

23

胡波

教授

物理学

25

李永明

教授

数学

 

24

刘笑兰

教授

物理学

26

伍歆

教授

数学

 

25

王震东

副教授

物理学

27

何宜庆

教授

数学

 

26

徐学春

副教授校聘

物理学

28

刘斌斌

副教授

统计学

 

27

蔡影祥

教授

物理学

29

吴照奇

副教授

数学

 

28

黄福成

副教授

物理学

30

肖水晶

副教授

数学

 

29

吴峯

教授

物理学

31

尹洪位

副教授

数学

 

30

全祖赐

副教授

物理学/光学工程

32

孙吉江

副教授

数学

 

31

刘崧

教授

物理学

33

陈自力

副教授

数学

 

32

王建辉

副教授

物理学

34

尹秀霞

副教授

数学

 

33

钱沐杨

副教授

物理学

35

肖小勇

副教授

数学

 

34

杨建荣

教授

凝聚态物理

36

曹红哲

副教授

数学

 

35

王玉皞

教授

物理学

37

王凡

副教授

数学

 

36

周辉林

教授

物理学

38

胡立群

副教授

数学

 

37

周南润

教授

物理学

       

 

38

廖庆洪

副教授

物理学

 

 

 

 

 

39

刘明萍

副教授

物理学

 

 

 

 

 

40

李安

副教授

物理学

 

 

 

 

 

41

周猛

教授

天体物理/物理学

 

 

 

 

 

42

沈林放

教授

物理学/光学工程

 

 

 

 

 

43

庞烨

副教授

物理学

 

 

 

 

 

44

郭杭

教授

物理学

 

 

 

 

 

45

姚明

副教授

物理学

 

 

 

 

 

46

唐荣欣

副教授

物理学

 

 

 

 

 

47

黄国庆

副教授

物理学

 

 

 

 

 

48

吕燕

副教授

物理学

 

 

 

 

 

49

李海梦

助理研究员

物理学

 

 

 

 

 

50

文小庆

副教授

物理学

 

 

 

 

 

51

陈洲

中级

物理学

 

 

 

 

 

52

王仲平

副教授

物理学

 

 

 

 

 

53

陈辉

副教授

物理学

 

 

 

 

 

54

唐庆文

副教授

物理学

 

 

 

 

 

55

邱慧斌

副教授

物理学

 

 

 

 

 

56

刘文兴

副教授

物理学


相关附件:设为首页 | 中文 | English | 联系站长 | 管理入口

电话0791-83969506     投诉电话:0791-83969507      邮箱:slxy@ncu.edu.cn;     投诉邮箱: 605535312@qq.com

版权所有@nba盘口预测 All rights Reserved        地址:南昌大学前湖校区理科生命大楼A区四楼

'); })();